Latvijas pilsoniskā aliance
 • Iesniedz savu projekta pieteikumu līdz rītdienai!

  Projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai” elektroniskos pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 12.jūnija pl. 12.00 biedrībai “Latvijas Pilsoniskā alianse”, sūtot attiecīgo dokumentāciju uz e-pastu alianse@nvo.lv.
  Projekta mērķis: attīstīt  starpkultūru dialogu starp mazākumtautību un sabiedrības vairākuma pārstāvjiem un veicināt efektīvu pasākumu veidošanu starpkultūru dialoga jomā.
  Starpkultūru dialoga projektiem jābūt vērstiem uz:
  • starpkultūru dialogu veicinošiem pasākumiem, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu;
  • mazākumtautību pilsoniskās līdzdalības veicināšanu un sadarbības attīstības aktivitātēm;
  • atvērtu un cieņas pilnu viedokļu apmaiņu starp indivīdiem un grupām ar atšķirīgu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko izcelsmi un mantojumu, pamatojoties uz savstarpēju saprašanos un cieņu.Veiksmīgam starpkultūru dialogam nepieciešams apvienot dažādas iestādes locekļus ar atšķirīgu etnisko izcelsmi, reliģisko, kultūras un lingvistisko piederību.
  Projektu īstenošanas laiks ir no 2018. gada 25. jūnija līdz 2018. gada 23. novembrim.
  Vairāk informācijas var atrast šeit.

  Konkursa īstenošana norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” rezultātiem. Finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.