Latvijas pilsoniskā aliance
 • Iesaisti jauniešus pilsoniskās aktivitātēs!

  Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” aicina Rīgas nevalstiskās organizācijas (NVO) un skolas piedalīties kampaņā “Mazais 100-gades pilsonis”. Kampaņas mērķis ir interaktīvi un saturīgi izglītot jauniešus par sabiedrības līdzdalību  sagaidot Latvijas simtgadi NVO, pašvaldības un valsts līmenī. Kampaņa „Mazais 100-gades pilsonis” sāksies 2018. gada 2.aprīli un turpināsies līdz pat semestra beigām.
  Kampaņas ietvaros ir paredzēts, ka Rīgas organizācijas tiksies ar Rīgas skolu skolēniem, iedrošinot jauniešus iesaistīties kādā no pilsoniskajām aktivitātēm. Pēc tikšanās reizes jaunieši paši veiks kādu pilsonisko iniciatīvu. Skolēnu aktivitātei tiks piešķirti nelieli finanšu līdzekļi, kas palīdzēs nodrošināt nepieciešamos materiālus, atbalstu aktivitātes veikšanai.
  Latvijas Pilsoniskā alianse aicinās visas iesaistītās organizācijas uz apmācībām, kurās tiks apgūta interaktīva metode, kura tiks izmantotas kampaņas „Mazais 100-gades pilsonis” ietvaros.
  Aicinām atsaukties Rīgas NVO un Rīgas skolas, rakstot uz e-pastu sintija@nvo.lv līdz 23.03.2018., nosaucot organizāciju vai skolu un kontaktpersonu aktivitātes īstenošanai.

  Projekts tiek līdzfinansēts no Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu un projektu apakšprogrammas 2017.-2021. gadam.