• Iedzīvotāju diskusijas par sabiedrības saliedētību Liepājā

    Latvijas Pilsoniskā alianse un sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, 2019. gadā organizēs iedzīvotāju diskusijas reģionos, lai kopīgi izvērtētu līdzšinējo saliedētības politiku un piedāvātu idejas saliedētākas sabiedrības veidošanai. Pirmā iedzīvotāju diskusija notiks sestdien, 16. martā,  Liepājā.


    Šogad valsts pārvalde sāk politikas plānošanas dokumentu izstrādi, kas pamatā noteiks, kāda būs sabiedrības saliedētības politika Latvijā turpmākajos 7 gados - sabiedrības, nevis vadošo partiju vēlmes. Lai to noskaidrotu, uz diskusiju esam aicinājuši Kurzemes reģiona iedzīvotājus, kas reprezentē sabiedrības portretu, aptverot iedzīvotāju daudzveidību pēc dzimuma, vecuma, tautības, pilsonības un nodarbošanās.


    Diskusijas vadīs četri moderatori: Igors Vatoļins, Inese Vaivare, Zaiga Pūce un Kaspars Zālītis. “Diskusija būs sadalīta divās daļās. Pirmajā - dalībnieki mazākās grupās pārrunās dažādus jautājumus, tādus kā - Cik veiksmīgs vai neveiksmīgs Latvijā ir bijis integrācijas process? Vai ir tādas cilvēku grupas, kurām ir īpaši grūti iekļauties Latvijas sabiedrībā? un citas. Pasākuma turpinājumā dalībnieki moderatoru vadībā diskutēs par to, kādai Latvijas sabiedrībai būtu jāizskatās nākotnē un veidos ieteikumus par to, kā veidot saliedētāku sabiedrību,” diskusiju norisi skaidro domnīcas „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka.


    Pasākumi būs cieši integrēti ar Kultūras ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra jauno plānošanas dokumentu izstrādes procesu. “Vēlamies panākt to, lai provizoriskie diskusiju rezultāti tiktu ņemti vērā jau plānošanas dokumentu izstrādes procesā, un abu dokumentu - sabiedrības saliedētības un pilsoniskās sabiedrības - sadaļas tiktu izstrādātas tādā procesā, kas vēlāk kā labas prakses paraugs tiktu piedāvāts citām valstīm,” atklāj Latvijas Pilsoniskās alianses vadītāja Kristīne Zonberga. 


    Pilotprojekta “Latvija 2019-2118: kā veidosim saliedētāku sabiedrību?” mērķis – iesaistīt iedzīvotājus Latvijas nākotnes plānošanā, tādā veidā palīdzot  sagatavot kvalitatīvus politikas plānošanas dokumentus. Vienlaikus meklēt labākus un iekļaujošākus veidus, kā apkopot Latvijas sabiedrības pārstāvju viedokļus un risinājumus,  kā arī izglītot un informēt sabiedrību gan par sabiedrības saliedētības politiku, gan sabiedrības līdzdalības iespējām kopumā.