Latvijas pilsoniskā aliance
  • Iedzīvotāju diskusija par sabiedrības saliedētību Liepājā

    Šogad valsts pārvalde sāk politikas plānošanas dokumentu izstrādi, kas pamatā noteiks, kāda būs sabiedrības saliedētības politika Latvijā turpmākajos 7 gados – sabiedrības. Latvijas Pilsoniskā alianse un sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, 2019. gadā organizēs iedzīvotāju diskusijas reģionos, lai kopīgi izvērtētu līdzšinējo saliedētības politiku un piedāvātu idejas saliedētākas sabiedrības veidošanai.


    Pirmā iedzīvotāju diskusija notiks sestdien, 16. martā, Liepājā, uz kuru aicinām Kurzemes reģiona iedzīvotājus, kas reprezentē sabiedrības portreta dažādību, aptverot iedzīvotāju daudzveidību pēc dzimuma, vecuma, tautības, pilsonības un nodarbošanās.


    Mēs garantējām drošu datu apstrādi, uzglabāšanu un konfidencialitāti, kā arī personu datu un saņemtās informācijas neizpaušanu trešajām personām, saskaņā ar prasībām, ko nosaka tiesiskais regulējums. Kā arī Jūsu kontaktinformāciju izmantosim tikai ar mērķi sniegt atgriezenisko saiti par diskusijās apkopotajiem viedokļiem, piedāvātajiem risinājumiem un politikas plānošanas dokumentu progresu jeb kopējiem rezultātiem.


    Diskusijas pieteikuma anketu varat atrast un aizpildīt šeit.