Latvijas pilsoniskā aliance
  • Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā

    11.05.2018. notika Finanšu ministrijas (FM) un nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanās, lai skatītu FM izstrādātos priekšlikumus grozījumiem Sabiedriskā labuma organizāciju likumā un pārrunātu nevalstiskā sektora priekšlikumus. Sanāksmes laikā notika vienošanās par vairākiem jautājumiem, kā piemēram, par atskaišu procesu elektronizēšanu, tomēr palika vairāki jautājumi plašākai diskusijai, to vidū ir Sabiedriskā labuma likuma 11.pants, kas skar jautājumu par ziedojumu un ieņēmumu atskaitīšanos. Sanāksmes beigās puses vienojās, ka FM izstrādās savus priekšlikumu un nevalstiskais sektors savus par likuma pantu redakcijām, par kurām nevienojās. Un sagaidām, ka drīzumā likumprojekts tiks iesniegts Valsts sekretāru sanāksmē. Sanāksmē piedalījās Latvijas Pilsoniskā alianse, SOS bērnu ciemati Latvijā, Bērnu slimnīcas fonds, Valmieras novada fonds, ABLV Charitable Foundation, Vītolu fonds un Ascendum.  Drīzumā likums tiks virzīts un skatīts Valsts sekretāru sanāksmē.