• Godina ES fondu projektu īstenotājus konkursā “RegioStars Latvija 2019”

  29. maijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā norisinājās Finanšu ministrijas “RegioStars Latvija 2019” organizētā konkursa apbalvošanas ceremonija. Tajā apbalvoja inovatīvus un iedvesmojošus ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu īstenotos Kohēzijas politikas projektus, kas ceļ vietējās sabiedrības labklājības līmeni un vienlaikus izglīto un iedvesmo citus projektu realizētājus Latvijā un citur Eiropā.


  #RegioStars 1. vieta kategorijā “Ilgtspējīga izaugsme: Zaļās, zilās un pelēkās infrastruktūras savienošana” - antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma “Liepājas ezers” Zirgu salā. Projekta īstenotājs - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija.


  #RegioStars 1. vieta kategorijā “Iekļaujoša izaugsme: cīņa pret nevienlīdzību un nabadzību” - bērnu paliatīvās aprūpes mobilās brigādes pakalpojums - aprūpe mājās, ko īsteno Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība.


  #RegioStars 1. vieta kategorijā “Pilsētu attīstība” Rīgas Tehniskā universitāte un Co2olBricks par projektu “Pret klimata pārmainām noturīgu pilsētu veidošana”.


  #RegioStars 1. vieta kategorijā “Gudrā izaugsme: digitālo pārmaiņu veicināšana” Meža nozares kompetences centram par inovatīvi izstrādāto meža nozares komunikācijas tehnoloģijām.


  Uzvarētājus noteica Finanšu ministrijas izveidota žūrija, kuras sastāvā bija arī  Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.