• Gatavojies Vispasaules NVO dienai

    1948. gada 27. februārī Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijā tika ieviesta definīcija – “starptautiskā nevalstiskā organizācija”, kas nozīmēja NVO sektora atzīšanu. 2011. gadā tika sāka atzīmēta Vispasaules NVO diena. Šī diena ir veltīta visām pasaules nevalstiskajām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai izceltu to nopelnus sabiedrības labā.

    2014. gadā Vispasaules NVO diena tika atzīmēta visā pasaulē, tai skaitā Latvijā, ar dažādiem pasākumiem – diskusijām, forumiem, semināriem, sadraudzības vakariem u.c. Latvijas Pilsoniskā alianse aicina jau tagad apdomāt idejas par 2016. gada Vispasaules NVO dienas atzīmēšanu.