• Forums pulcēja simtiem pārstāvju no visiem Latvijas reģioniem

    22. un 23. novembrī norisinājās sestais ikgadējais Latvijas Mazākumtautību forums No integrācijas uz saliedētu sabiedrību. Tajā piedalījas vairāk nekā 14 dažādu tautību pārstāvji no 20 Latvijas pašvaldībām - kopumā vairāk nekā 200 mazākumtautību nevalstisko organizāciju aktīvisti.


    Profesionālu moderatoru vadībā tika analizēta mazākumtautību pārstāvju, īpaši jauniešu iesaistīšanās NVO darbā, NVO sadarbība ar pašvaldību un valsts iestādēm. Tāpat arī tika apskatītas mazākumtautību kultūras mantojuma un identitātes saglabāšanas iespējas, mazākumtautību jauniešu līdzdalības sabiedrības attīstības procesos Latvijā un Eiropā.


    Foruma otro dienu Rīgas pilī ar uzrunām atklāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kultūras ministre Dace Melbārde, kā arī Valsts prezidenta mazākumtautību konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Romāns Alijevs un KM Mazākumtautību NVO pārstāvju konsultatīvās komitejas pārstāve Jeļena Matjakubova.


    23. novembra plenārsēdē „Mazākumtautību ieguldījums Latvijā 100 gados” ar ziņojumu par mazākumtautību lomu valstiskuma veidošanā un stiprināšanā uzstājās sociologs Mārtiņš Kaprāns. Tika prezentēti foruma pirmās dienas darba grupu diskusiju rezultāti, kā arī projekta „Eiropas pēdas Latvijā” īstenošanas gaitā biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” gūtās atziņas par jauniešu līdzdalību un nākotnes skatījumu.