Latvijas pilsoniskā aliance
  • Finanšu avoti. Pašvaldību atbalsts.

    Divpadsmitais Jurista padoms veltīts pašvaldību atbalstam nevalstiskajām organizācijām. Pašvaldību iespējas atbalstīt nevalstiskās organizācijas ir tiesiski noregulēts dažādos normatīvajos aktos, un pašvaldību pārstāvjiem jāizvēlas, vai atbalstīt nevalstiskās organizācijas ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību vai ar mērķi nodrošināt pašvaldību funkciju īstenošanu.

    Ar divpadsmito Jurista padomu var iepazīties pielikumā.

    Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

    Pielikumi