• Finansējums sabiedrības integrācijas projektiem

    Jūrmalas pilsētas dome izsludina sabiedrības integrācijas projektu finansēšanas konkursu. Projektu atbalstam šogad paredzēti 20 000 latu. Konkursa mērķis ir veicināt Jūrmalas pilsētas sabiedrības integrāciju etniskajā, sociālajā, kultūras, valodas, izglītības un pilsoniskuma jomā, sekmēt sabiedrības vienotību un labvēlīgas multikulturālas vides veidošanos Jūrmalā. Pieteikumus var iesniegt pašvaldības struktūras un iestādes, biedrības un nodibinājumi. Projektu pieteikumi iesniedzami līdz š.g. 12.martam. Vairāk informāciju atradīsiet šeit.