Latvijas pilsoniskā aliance
  • EURODESK jaunumi

    Sākot no šī gada septembra Zemgales NVO Centrs ir kļuvis par EURODESK reģionālo info punktu. Jauniešu iespēju ziņu lapā EURODESK ir apkopotas aktuālas ziņas par vietējiem un starptautiskiem projektiem, konkursiem un notikumiem jauniešiem vecumā no 13 - 30 gadiem, kā arī jaunatnes darbiniekiem. Pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām: ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi, aktuāli un noderīgi. Vairāk informācijas var atrast šeit.