• eLPA turpinās darbu Memoranda padomē

  20.02.2014. uzzinājām, ka eLPA direktores p.i. ar lielu balsu pārākumu ir ievēlēta Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē. eLPA redzējums par Memoranda padomes turpmāko darbību ir šāds:
  1.    tiek nodrošināts, ka Padomes sēdes notiek regulāri un paredzētājā laikā;
  2.    eLPA turpinās sniegt priekšlikumus par Padomes sēdē izskatāmajiem jautājumiem, kas būtiski NVO sektoram kopumā;
  3.    marta Padomes sēdē 2014. gadā tiek apstiprināts gada plāns, kurā iekļautas diskusijas par:
  ⦁    Latvijas NVO fonda koncepcijas alternatīvajiem modeļiem (marts - maijs);
  ⦁    nepieciešamajiem grozījumiem esošajā kārtībā sabiedriskā labuma organizāciju statusa piešķiršanā un iegūtā statusa vērtēšanā (augusts - oktobris);
  ⦁    priekšlikumu izstrāde par ES struktūrfondu īstenošanas nosacījumiem, lai atvieglotu NVO spēju īstenot Latvijas noteiktos mērķus ES struktūrfondu kontekstā (maijs - decembris).
  eLPA ir gandarīta, ka par padomes locekļiem ir kļuvuši eLPA biedri un partneri: Gundars Jankovs (Delna), Gunita Berķe (Dzīvības koks), Andris Gobiņš, (Eiropas Kustība Latvijā), Inese Siliņa (Kurzemes NVO atbalsta centrs), Rihards Bunka, (Latvijas Juristu apvienība), Valdis Kudiņš (Latvijas Lauku forums) un Inese Vaivare (Latvijas Platforma attīstības sadarbībai).