Latvijas pilsoniskā aliance
  • eLPA izglīto Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēnus

    13.05.2017. biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” tika uzaicināta uz Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas NVO dienu, lai izglītotu skolēnus par to, kas ir nevalstiskā organizācija, kā var būt pilsoniski aktīvs, kā arī informējot par iespējām savu profesionālo karjeru veidot NVO.
    Skolēni atzina, ka izglītības saturā nav ietverta izglītošana par nevalstisko sektoru, neskatoties uz to, ka 9.klasē gada garumā sociālajās zinātnēs tiek stāstīts par politiku, lēmumu pieņemšanu valstī un valsts iekārtu.