• Ekspedīcijas karte

    eLPA pētniecības projektam „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” tapis uzskatāms informācijas materiāls jeb infografika „Četrdesmit mēnešu ekspedīcija NVO sekorā”. Tajā strukturētā veidā tiek izklāstīti projekta mērķi, norise un sagaidāmie rezultāti. Ar infografiku var iepazīties  pirmajā pielikumā.

    Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

    Pielikumi