• EKP izsludina NVO projektu konkursu diskusiju organizēšanai

    Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā (EKP) izsludina projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām (NVO) "Atbalsts vietējām iniciatīvām debašu rīkošanai par ES jautājumiem" . Pieteikumi jāiesniedz EK pārstāvniecībā līdz 2008. gada 30. jūnijam. Konkursa mērķis ir uzzināt iedzīvotāju viedokli par Eiropas jautājumiem, kam ir tieša ietekme uz ikdienas dzīvi un veicināt aktuālo jautājumu apspriešanu ar viedokļu veidotājiem. Tādējādi EKP līdzfinansēs pilsoniskās sabiedrības organizāciju iniciatīvas valsts, reģionālā un vietējā līmenī, kuru mērķis ir:
    • uzzināt iedzīvotāju viedokli par Eiropas jautājumiem, kam valsts vai vietējā līmenī ir tieša ietekme uz viņu ikdienas dzīvi, un
    • veicināt to, ka iedzīvotāji vairāk uzzina par šiem jautājumiem, kā arī apspriež šos jautājumus ar viedokļu veidotājiem vietējā līmenī.