• Eiropas Komisija rīko konferenci

    15.03. - 16.03.2018. Eiropas Komisija Briselē organizē konferenci, lai atzīmētu Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (European Qualifications Framework) 10 gadu pastāvēšanu. Pasākumā tiks atspoguļots  Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras sadarbības desmitgades sasniegumi. Tajā tiks arī aplūkoti arī nākotnes izaicinājumi un iespējas. Pieteikties konferencei var līdz 2018. gada 23. februārim. Vairāk informācijas var atrast šeit.