• Drošāks dzeramais ūdens visiem Eiropas iedzīvotājiem

    Eiropas Komisija informē, ka vēlas turpināt nodrošināt augstas kvalitātes dzeramā ūdens piegādi, ņemot vērā jaunākos zinātniskos ieteikumus, kā arī palīdzēt patērētājiem piekļūt šim ūdenim un atrast uzticamu informāciju par piegādi.

    Drošs dzeramais ūdens ir būtisks sabiedrības veselībai un labklājībai, un ūdens piesārņojums vai trūkums var radīt nopietnas sociālas un ekonomiskas izmaksas. Tiesības saņemt būtiskus kvalitatīvus pakalpojumus, tostarp ūdeni, ir viens no Eiropas sociālo tiesību pīlāriem, ko valstu un valdību vadītāji vienbalsīgi apstiprināja Gēteburgas augstākā līmeņa sanāksmē 2017. gada 17. Novembrī. Tā iemesla, Komisija ir pieņēmusi likumdošanas priekšlikumu, kuras mērķis ir garantēt šīs tiesības un tādējādi reaģēt uz pirmo veiksmīgo Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Right2Water”, kurā tika apkopots 1,6 miljonus paraksts, lai veicinātu piekļuvi drošai ūdens dzeršanai visiem eiropiešiem. Vairāk informācijas var atrast šeit.