• Domnīca par sabiedrības integrācijas politikas nākotnes ietvaru

    17.decembrī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga piedalīsies Kultūras ministrijas rīkotajā diskusijā – domnīcā par sabiedrības integrācijas politikas nākotnes ietvaru. Domnīcas mērķis ir identificēt sabiedrības integrācijas politikas attīstības ietvaru nākamajam periodam 2021.- 2027.gadam. Un tās uzdevumi ir
     Definēt politikas virsmērķi
     Identificēt galvenos darbības virzienus
     Identificēt svarīgāko terminu lietojumu, it īpaši terminu, kuri līdz šim interpretēti neviennozīmīgi vai nav līdz galam saprasti un pieņemti sabiedrībā.