• Divpusējo interešu stratēģiskām iniciatīvām pieejami 2,4 miljoni eiro

  28. novembrī notika pirmā Divpusējās sadarbības fonda konsultatīvās darba grupas sanāksme, lai nacionāli apspriestu un sniegtu viedokli par pirmajām fonda iniciatīvām. Virzītās iniciatīvas tika iesniegtas izskatīšanai Ministru kabinetā.


  Sanāksmes laikā patstāvīgā pārstāvja amatā ievēlēja Anitu Seļicku “Latvijas Lauku forums” un patstāvīgā pārstāvja vietnieces amatā (patstāvīgā pārstāvja aizvietošanas nodrošināšanai) apstiprināja Kristīni Zonbergu “Latvijas Pilsoniskā alianse”.
  6. decembrī plānota pirmā Divpusējās sadarbības fonda komitejas sanāksme, kurā lems par finansējuma piešķiršanu fonda iniciatīvām.


  Lai nodrošinātu divpusējās sadarbības iniciatīvu pieteikšanu un viedokļa sagatavošanu, atbilstoši MK noteikumiem, Finanšu ministrija organizēs konsultatīvo darba grupu, kuras darbā tiks iesaistīti pārstāvji no visām nozaru ministrijām, sociālajiem un sadarbības partneriem tādiem kā Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, kā arī Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāvji. 
  2017. gada 14. decembrī starp Latviju un donorvalstīm – Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšeinu tika parakstīti Saprašanās memorandi, kas paredz Divpusējās sadarbības fonda finansējumu 2,4 miljoni eiro jeb 2,4% no kopējā donorvalstu piešķīruma Latvijai (102,1 miljons eiro). Šis atbalsts paredzēts dažādu sadarbības iniciatīvu, piemēram, kopīgi veiktu pētījumu, konferenču, pieredzes apmaiņas un citu aktivitāšu īstenošanai līdz 2025. gada 30. aprīlim ar mērķi stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalstīm.


  Vairāk informācijas par Divpusējās sadarbības fondu šeit