• Digitālās demokrātijas diena

    27.02.2018. notiks Digitālās demokrātijas diena Briselē, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, kā veicināt demokrātisko iesaistīšanos, izpētot vairāku valstu izpētes gadījumus un izveidojot pamatu ES līmeņa pilotu centram “Eiropas nākotne”. Pasākums sniegs pārskatu par starptautiskajām sarunu kārtošanas praksēm, projekta partneru organizētajiem konferences secinājumiem Eiropā un ieteikumiem par vispiemērotākajām politikām, kuras jāveido ES līmenī, kā arī vispiemērotākajiem e-dalības instrumentiem, kas jāizmanto.Vairāk informācijas var atrast šeit.