Latvijas pilsoniskā aliance
 • Darba grupas par NVO un valsts pārvaldes sadarbību pirmā tikšanās

  04.07.2018. notika pirmā darba grupas par NVO un valsts pārvaldes sadarbību tikšanās, lai konkretizētu darba grupas uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. Darba grupā tika izskatīti jautājumi: 1) Sadarbības kvalitāte un problēmas – to identificēšana un risinājumu atrašana un 2) Memoranda padomes darba efektivitātes palielināšana – esošā modeļa pārvērtēšana un papildināšana.
  Diskusiju laikā tika identificētas sekojošas problēmas:


  1)iesaistes iespējas – saistās ar informācijas trūkumu par aktuālajām likumdošanas iniciatīvām;


  2)sadarbības kultūras jautājums – galvenokārt saistās ar to, ka sabiedrības līdzdalība atkarīga no katras iestādes vai iestādes vadītāja;


  3)iztrūkstošas zināšanas par sadarbības partneriem -  saistās ar sadarbības partneru izvēles mehānismu;


  4) finansējuma problemātika – saistās ar NVO darbību uzraudzības padomēs, darba grupās, samaksu par ekspertīzi, deleģējuma līgumi utml.


  5)valdības dialoga neregularitāte –  saistās ar dialoga mehānismu, iespēju piedalīties valdības sēdēs u.c.


  Saistībā par Memoranda padomes darba efektivitātes palielināšanu, darba grupa vienojās, ka jāsāk ar šī brīža Memoranda padomes modeļa iespēju un trūkumu konstatēšanu, pēc kā sekotu priekšlikumu izstrāde darba efektivitātes palielināšanai. Darba grupas mājas darbs ir katram sniegt savu redzējumu par efektīvu Memoranda padomes darbības modeli, risinājumiem sadarbības kvalitātes celšanai starp NVO un valsts pārvaldi. Nākamā tikšanās notiks š.g. 27.jūlijā.


  Darba grupu vada Zaiga Pūce, Memoranda padomes vadītāja vietniece, un tās sastāvā ir Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, Ministru prezidenta padomnieks juridiskajos jautājumos Sandis Voldiņš, Pārresoru koordinācijas centra direktors Pēteris Vilks, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) direktore Inese Vaivare, domnīcas Providus direktore Iveta Kažoka. Kā arī vajadzības gadījumā darba grupā tiks pieaicināti Kultūras ministrijas, Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji, un atbilstošas jomas NVO.