• Dalība ANO Komisijas 52. sesijā Par sieviešu statusu

    NVO, kuras ir sadarbības partneri ANO Ekonomikas un Sociālo lietu padomei, ir aicinātas piedalīties ANO Komisijas 52. sesijā Par sieviešu statusu. Sesija notiks no 2008. gada 26. februārim - 7. martam Ņujorkā, ASV. NVO var piedalīties sesijā dažādos veidos: sanāksmju novērošana; rakstveida vai mutisku ziņojumu sniegšana; tikšanās ar valdību delegācijām u.c. Vairāk informāciju par pārstāvniecību sesijā var atrast ANO mājas lapā .