Latvijas pilsoniskā aliance
  • Būs pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām saimnieciskajām aktivitātēm

    Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" otrās kārtas trim aktivitātēm: Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība, Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana, Tūrisma aktivitāšu veicināšana.
    Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs notiks no 2017. gada 1. augusta līdz 31.augustam. Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenotās dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes, tādējādi palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos. Vairāk informācijas var atrast šeit.