• "Biedru telpas" viesis – “Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas” direktore Ilze Paleja

    "Biedru telpas" viesis – “Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas” direktore Ilze Paleja
    “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju pirms vairāk nekā 22 gadiem izveidoja cilvēki, kuri bija cieši pārliecināti, ka Latvijā ir nepieciešama cilvēcīga un ģimeniska alternatīva bērnu aprūpei, kuri zaudējuši savu bioloģisko vecāku gādību, pretstatā tolaik pastāvošajai aprūpes sistēmai lielajos bērnu namos. Audžuģimeņu kustība tajā laikā Latvijā vēl nebija attīstīta.” Interviju ar Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas direktori Ilzi Paleju lasi šeit.


    Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši izceļam savu biedru organizācijas. Esam īpaši radījuši  nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumu “Biedru telpa”, kurā  aicinām organizāciju vadītājus atklāt, kas viņus ir pamudinājis dibināt savu organizāciju, pie kādiem projektiem un iniciatīvām šobrīd darbojas. Intervijās arī uzzināsi, kā organizācijas ir attīstījušās, un kādas iespējas viņi saredz, darbojoties NVO sektorā.

    Pielikumi