• Biedru telpā – viesojas Reto slimību alianse

    “Uz Aliansi bieži zvana cilvēki, kas nevar atrast risinājumu saviem veselības jautājumiem un prasa padomu. Iespēju robežās mēs palīdzam cilvēkiem saprast ceļu cauri veselības aprūpes džungļiem. Bieži informāciju prasa cilvēki, kas vēlas atgriezties uz dzīvi Latvijā un nesaprot, vai varēs turpināt saņemt uzsākto ārstēšanu. Ļoti skumji, ka kā viena no ES valstīm mēs nevaram nodrošināt viņiem adekvātu aprūpi un speciālisti reizēm godīgi atzīst, ka šiem cilvēkiem labāk dzīvot citur,” intervijā atklāj Latvijas Reto slimību alianses Prezidente Baiba Ziemele. Lasi interviju pielikumā 

    Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši izceļam savu biedru organizācijas. Esam īpaši radījuši  nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumu “Biedru telpa”, kurā  aicinām organizāciju vadītājus atklāt, kas viņus ir pamudinājis dibināt savu organizāciju, pie kādiem projektiem un iniciatīvām šobrīd darbojas. Intervijās arī uzzināsi, kā organizācijas ir attīstījušās, un kādas iespējas viņi saredz, darbojoties NVO sektorā.

    Pielikumi