• Biedru telpā – viesojas LAPAS

    “LAPAS dibināja pirms 15 gadiem, kad Latvija, iestājoties Eiropas Savienībā, kļuva par starptautiskās palīdzības devēju - donorvalsti. Tas bija brīdis, kad arī NVO sektoram bija atklāti jāatzīst, ka ir laiks lepni nostāties uz savām kājām un atmest lūdzēja pozu, apzināties sevi kā profesionālu un kompetentu sektoru,” organizācijas dibināšanas laiku atceras LAPAS direktore Inese Vaivare. Interviju lasi pielikumā.


    Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši izceļam savu biedru organizācijas. Esam īpaši radījuši  nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumu “Biedru telpa”, kurā  aicinām organizāciju vadītājus atklāt, kas viņus ir pamudinājis dibināt savu organizāciju, pie kādiem projektiem un iniciatīvām šobrīd darbojas. Intervijās arī uzzināsi, kā organizācijas ir attīstījušās, un kādas iespējas viņi saredz, darbojoties NVO sektorā.

    Pielikumi