• Biedru telpā – viesojas “Domnīcas Profectus”

    Domnīca Profectus ir dibināta ar mērķi stiprināt demokrātiju un pilsonisko sabiedrību Latvijā un veicināt tās ilgtspējīgu attīstību. Biedrības “Domnīcas Profectus” dibinātājs Dāvids Zalāns uzskata, ka Latvija ir pelnījusi zināšanās un faktos balstītu politiku, kā arī norāda, ka biedrība atbalsta kritiskās domāšanas veicināšanu un vēlas ieinteresēt un izglītot Latvijas sabiedrību, īpaši jauniešus, par politiskajiem procesiem Latvijā un pasaulē.


    Domnīca Profectus regulāri rīko diskusijas par dažādām tēmām, nebaidoties no neviennozīmīgām tēmām, kā arī publicē rakstus par aktuālajiem sociālpolitiskajiem notikumiem Latvijā. Interviju ar Domnīcas Profectus dibinātājs Dāvids Zalāns lasiet šeit.


    Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši izceļam savu biedru organizācijas. Esam īpaši radījuši  nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumu “Biedru telpa”, kurā  aicinām organizāciju vadītājus atklāt, kas viņus ir pamudinājis dibināt savu organizāciju, pie kādiem projektiem un iniciatīvām šobrīd darbojas. Intervijās arī uzzināsi, kā organizācijas ir attīstījušās, un kādas iespējas viņi saredz, darbojoties NVO sektorā.

    Pielikumi