• "Biedru telpa" Alianses individuālais biedrs Maija Paula Ģīle

  Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”.

  Šonedēļ "Biedru telpas" viesis – Alianses individuālais biedrs Maija Paula Ģīle.
  Maija Paula Ģīle šī gada sākumā pievienojās Alianses biedru pulkam. Aicinājām Maiju uz sarunu, lai iepazītos ar viņu tuvāk, kā arī noskaidrotu, kas viņu ir pamudinājis pievienoties Aliansei.

   

  KĀDS IMPULSS TEVI PAMUDINĀJA KĻŪT PAR ALIANSES BIEDRU?
  Noteikti tā ir vēlme turpināt mācīties, apgūt ko jaunu un noderīgu. Kopš Latvijas Universitātes absolvēšanas un darba vietas maiņas, man parādījās vairāk brīva laika, tādēļ apsvēru iespēju ieviest kādu jaunu hobiju vai nodarbošanos, gribēju, lai tam ir pievienotā vērtība, lai tas ir jēgpilni.
  Tā kā man ir juridiskā izglītība, vēlējos paplašināt praktisko zināšanu loku, kas vēlāk varētu man noderēt profesionāli. Iesaistīšanās kādā organizācijā, kurai varētu noderēt manas darba rokas apmaiņā pret pieredzi, likās labs variants.

   

  KĀDA TEV IKDIENĀ IR SAIKNE AR NVO SEKTORU?
  Iestāšanās Aliansē ir mana pati pirmā personiskā saskarsme ar NVO sektoru, tādēļ viss vēl tikai priekšā.

   

  KĀ TU NOKĻUVI NVO SEKTORĀ?
  Kad nonācu pie secinājuma, ka iespēja brīvpratīgi iesaistīties sabiedriskajā darbībā būtu lietderīga gan man, gan noderīga vismaz kādai sabiedrības daļai, sāku interesēties par organizācijām, kurām varētu pievienoties. Tā es nonācu līdz Alianses mājaslapai. Iepazīstoties ar biedrības statūtiem un paveikto, secināju, ka mani uzskati un vērtības ir līdzīgas, tādēļ nolēmu aizpildīt biedra anketu.
  Jau aizpildot anketu, secināju, ka biedrībā nav daudz fizisku personu. Lai gan nepārstāvu kādu citu NVO, ceru būt noderīgs Alianses biedrs, kas varētu palīdzēt īstenot biedru kopīgās intereses.

   

  KĀDU TU SAREDZI NVO VIDI LATVIJĀ?
  NVO sektors ir nozīmīgs demokrātijas rādītājs valstī. Manuprāt, ir svarīgi popularizēt NVO nozīmi iedzīvotāju ikdienā, lai katram iedzīvotājam būtu saprotams labums, ko cilvēks un sabiedrība kopumā iegūsts no aktīvas līdzdarbošanās savu un kopēju mērķu realizēšanā. Domāju, ka šobrīd daļai sabiedrības vēl tikai rodas priekšstats par NVO un potenciālo labumu, darbojoties NVO sektorā. Esmu starp tiem, kam priekšstats par NVO vidi vēl tikai veidojas.

   

  TAVUPRĀT, KĀPĒC SABIEDRĪBAI IR NEPIECIEŠAMS IESAISTĪTIES NEVALSTISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS? 
  Tas, manuprāt, ir viens no pieejamākajiem veidiem, kā iedzīvotājam piedalīties savas sociālās vides un  valsts veidošanā. Ja sabiedrība aktīvi iesaistītos savu interešu aizstāvēšanā un nebūtu vienaldzīgs valstiski nozīmīgos jautājumos, dienas beigās daudz retāk būtu sastopamas situācijas, kurā kāds apgalvotu, ka “nav jēgas, tāpat nekas nemainīsies!”. Manā ieskatā, tas neaprobežojas tikai ar vēlēšanu apmeklēšanu reizi četros gados, bet  arī ietver personas vēlmi, piemēram, labiekārtot parku pie savas mājas vai nosargāt dabas rezervātu, aizsargāt roņus vai novērst vardarbību ģimenēs.
  Mēdz teikt, ka ir jāsāk ar sevi, un iesaistīšanās kādā sabiedriskā organizācijā ir labs sākums. Turklāt organizācijās apvienojas līdzīgi domājošie, kas noteikti “iedot sajūtu” - kopīgiem spēkiem mērķa sasniegšana ir daudz reālāka un efektīvāka.

   

  KĀDS IR TAVS PADOMS/PAMUDINĀJUMS TIEM, KAS VĒLAS IESAISTĪTIES NVO?
  Katram pašam jāatrod motivācija - man tā ir pieredze un iespēja būt noderīgam sabiedrības parstāvim. Citam tā ir, piemēram, vēlme uzlabot savas pilsētas vidi vai vienkārši atrast domubiedrus. Tādēļ, ja ir radusies šī iekšējā motivācija, tad ir jādod iespēja izmēģināt savas spējas un attīstīt interesi. Un varbūt galu galā tā kļūs par jaunu aizraušanos, kas vairos gandarījumu par paveikto un papildinās pieredzi, kas jebkurā gadījumā ir vērtīgs ieguvums.