Latvijas pilsoniskā aliance
  • Biedrība “Sociālās inovācijas centrs” veiksmīgi noslēdz projektu

    Biedrība “Sociālās inovācijas centrs” (SIC) veiksmīgi noslēdz projekta “Pilsoniskās iesaistes veicināšana pašvaldībā – Ķekavas novada piemērs” realizāciju, kurš norisinājās šogad no augusta – novembrim.

    Tā galvenais mērķis bija veicināt novada nevalstiskā sektora iniciatīvu iesaistīties pašvaldību darbā un uzraudzībā, novadot apmācību-diskusiju ciklu no 2 lekcijām-diskusijām, kā arī izstrādājot informatīvo materiālu e-formātā un drukātā veidā, kas apkopo dažādus pilsoniskās iesaistes veidus Latvijā un ārvalstīs. Plānots drukātos materiālus pasniegt novada pašvaldības vadībai, kā arī izsūtīt reģionālajiem NVO.

    Projekta ietvaros īstenoto pasākumu mērķis ir veicināt izglītības līmeni pašvaldību lēmumu pieņemšanas un uzraudzības procesos, iepazīstinot Ķekavas un citu novadu iedzīvotājus ar dažādiem iesaistes rīkiem, palielinot iedzīvotāju pilsoniskās iesaistes iespējas pašvaldības līmenī. Mērķauditorija ir gan nevalstisko organizāciju pārstāvji novadā, gan iedzīvotāji, kuri dzīvo Ķekavas novadā, gan pašvaldības darbinieki, kā arī politiķi, kuriem svarīgi izprast pilsoniskās iesaistes sistēmas funkcionēšanas nozīmīgumu. Jautājumu gadījumā sazināties: renate@socialinnovation.lv. Projekta rezultāti – vadlīnijas, video materiāli un prezentācijas var atrast šeit.

    Projekts ir īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialogu jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.