Latvijas pilsoniskā aliance
  • Baltijas jūras reģiona NVO forums 2018

    Latvijas delegācija piedalīsies Zviedrijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē ietvaros organizētajā 16. Baltijas jūras reģiona nevalstisko organizāciju forumā, kas notiks 2018. gada 17.-18. maijā, Upsalā (Zviedrijā). Šī gada foruma tēma ir NVO līdzdalības stiprināšana Baltijas jūras reģionā, kurā tiks diskutēts par piecām tematiskajām tēmām: kapacitātes stiprināšana, izglītība un nodarbinātība, cilvēktiesības, ilgtspējīga attīstība, jaunatne. Latviju Upsalas forumā pārstāvēs: Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore, Zaiga Pūce, Ascendum valdes priekšsēdētāja, Selīna Vancāne, CEE Bankwatch Network koordinatore Latvijā, Iveta Kažoka, PROVIDUS direktore un Eva Birzniece, Latvijas Disleksijas biedrības valdes priekšsēdētāja. Latvija 2018. gada 1. jūlijā uzsāks prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē, īstenojot to līdz 2019. gada 30. jūnijam, kuras ietvaros tiks arī rīkots reģiona NVO forums. Tā organizēšanu un darba koordināciju uzņemsies biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, kas ir Baltijas jūras reģiona NVO tīkla nacionālais pārstāvis. Baltijas jūras valstu padome ir Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības formāts, kurā ietilpst trīs Baltijas valstis, piecas Ziemeļvalstis, kā arī Vācija, Polija, Krievija un Eiropas Komisija.