• Baltijas jūras reģiona NVO forumā vērš uzmanību uz jauniem pilsoniskās sabiedrības izaicinājumiem

  17. Baltijas jūras reģiona NVO forums pulcēja 160 pilsoniskās sabiedrības organizāciju, valsts iestāžu, mediju, privātā sektora un starptautisko organizāciju pārstāvjus no 11 Baltijas jūras reģiona un 9 citām valstīm, kas atbalsta pilsonisko sabiedrību reģionā. Forums norisinājās Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģiona valstu padomes ietvaros. 

   

  Kā uzsvēra Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, atklājot jeb ieskandinot forumu: “Baltijas jūras reģiona NVO forums iemieso vairākus zvanu skaņu simbolus, kas mudina cilvēkus pulcēties, informēt par notiekošo, tai skaitā celt trauksmi, kas pēdējo gadu kontekstā ir sašaurinātā pilsoniskā telpa, kā arī solidarizēties kopēju mērķu sasniegšanā, sniedzot atbalsta plecu citiem.”

   

  Forumā tika izgaismoti Latvijas un reģiona veiksmes stāsti, dodot cerību, ka spēcīgāka sadarbības veidošana reģionos, veicinās tās ilgtspējīgu attīstību un ņems vērā cilvēku vajadzības un intereses. Vienlaikus foruma dalībnieki 3 dienu garumā diskutēja par jaunajiem izaicinājumiem pilsoniskajai sabiedrībai, kas steidzami ir jārisina. Tas tika arī iekļauts foruma noslēguma ziņojumā, kur Rīgas foruma dalībnieki, pārstāvot Baltijas jūras reģiona pilsoniskās sabiedrības organizācijas un uzskatot sevi par būtiskiem partneriem sekmīgas Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030 ieviešanā, aicināja pilnībā ievērot cilvēktiesības un demokrātiskās vērtības.

   

  “Baltijas jūras  reģions globālā kontekstā ir salīdzinoši priviliģētā situācijā, jautājumā par pilsoniskās sabiedrības iespējām. Visā pasaulē notiek straujas pārmaiņas un demokrātijas kritums, kas rada jaunus izaicinājumus, tādus kā atvērta telpa inovācijām, individuālās līdzdalības un masu mobilizēšanās pieņemšana, pilsoniskās ietekmes palielināšana, savstarpējās solidaritātes veicināšana, cilvēku līdzdalības un kvalitatīvas izglītības attīstība, demokrātiskās brīvības, tiesību principu ievērošana un aizsardzība, resursu pietiekamības nodrošināšana un citi,” atklāja Latvijas Platforma attīstības sadarbībai “LAPAS” vadītāja Inese Vaivare.

   

  Baltijas jūras reģiona NVO foruma organizēšanu un darba koordināciju nodrošināja biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, kas ir Baltijas jūras reģiona NVO tīkla nacionālais pārstāvis, sadarbībā ar  Latvijas Platforma attīstības sadarbībai “LAPAS”. Forums tapa sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Friedriha Eberta Fondu, Gētes institūtu, Ziemeļu Ministru padomes biroju, Zviedrijas vēstniecību, Somijas vēstniecību, Dānijas vēstniecību un Norvēģijas vēstniecību.

  Iepazīsties ar Foruma noslēguma ziņojumu un noskaties foruma video pielikumā

  Pielikumi