• Atbalsta materiāla skolotājiem izstrāde

    Šī gada 16. oktobrī notika ĪUMSILS organizētās darba grupas „Pilsoniskās audzināšanas atbalsta materiāls skolotājiem" darba grupas sanāksme. Darba grupas uzdevums ir izstrādāt atbalsta materiālu skolotājiem par pilsonisko audzināšanu. Tikšanās reizē tika izvērtēti esošie materiāli par pilsonisko audzināšanu, precizēts materiāla saturs un veidots materiāla saturs. Novembrī notiks vēl kāda darba grupas sanāksme, kuras laikā tiks apskatīts esošo materiālu klāsts. Latvijas Pilsoniskā alianse aicina savas dalīborganizācijas un partnerus sūtīt informatīvos materiālus par organizāciju izstrādātajām metodēm pilsoniskas sabiedrības audzināšanai, kā arī materiālus, kuros atspoguļojas jauniešu kā sabiedriski aktīvu pilsoņu darbi. Materiālus aicinām sūtīt Intai Šimanska - inta@nvo.lv vai Ģertrūdes ielā 19/21 - 3, Rīga LV - 1011.