• Ar pētījuma rezultātiem par NVO sektoru tiek iepazīstinātas NVO visā Latvijā

    eLPA pētniece Evija Caune ziņoja par Pārskata par NVO sektoru Latvijā. 2015 rezultātiem biedrības „Baltā māja” projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” ietvaros, projekta noslēguma pasākumos Rēzeknē (20.02.) un Jēkabpilī (24.02.).


    29.02.2016. plkst.17:00 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes (Sarmas iela 4) rīkotajā pasākumā par godu Vispasaules NVO dienai, E.Caune iepazīstinās eLPA darbību un pētījumu par NVO sektoru 2015. Vairāk informācijas var atrast šeit.

     


    Pārskats par NVO sektoru ir projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” aktivitāte, ko īsteno Latvijas Pilsoniskā alianse. Projekts tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu (Projekta Nr.2012.EEZ/INP/01). Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.