• Ar identitāti cieši saistītā piederības izjūta rada drošību

    Sadarbībā ar “Satori” ir tapis raksts “Āfrikā es esmu baltā, bet Latvijā – melnā”, kurā Lingita Lina Bopulu dalās ar savām pārdomā par sociālo integrāciju un identitāti. “Vairākas reizes esmu saņēmusi atbildi, ka Latvijā dzīvot varu, ir ļoti jauki, ka brīvi runāju latviešu valodā, cienu latviešu tradīcijas, bet sevi par latvieti saukt nedrīkstu. Ar identitāti cieši saistītā piederības izjūta rada drošību, norobežojot "mūs" no "viņiem" un izceļot savas grupas pozitīvās īpašības vai arī uzsverot "viņu" negatīvās iezīmes” rakstā norāda L.L.Bopulu.
    Sadarbībā ar “Satori” projekta ietvaros jau ir tapuši trīs tematiskie raksti:  Džeida Vila “Atmiņa un laika pieņemšana kā identitāte”, Nila Saksa Konstantinova “Vieta, kur izdzīvot” un Igora Gubenko “Latvijas nākotne čekista mazbērna acīm”.

    Kā iepriekš informējām, Latvijas Pilsoniskā alianse un sabiedriskās politikas centrs Providus sadarbībā ar British Council Latvia organizēja diskusijas ar iedzīvotājiem, pilotprojekta “Latvija 2019-2118: kā veidosim saliedētāku sabiedrību?”ietvaros. Projekta mērķis bija iesaistīt iedzīvotājus Latvijas nākotnes plānošanā, kā arī izglītot un informēt sabiedrību gan par sabiedrības saliedētības politiku, gan sabiedrības līdzdalības iespējām kopumā.