• Aptauja par pilsoniskās sabiedrības organizāciju situāciju dažādās valstīs

    Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir izveidojusi aptauju par pilsoniskās sabiedrības organizāciju situāciju dažādās valstīs, kurā aicina piedalīties organizāciju pārstāvjus izteikt savu viedokli par tādām tēmām, kā finansējumus, valsts un pašvaldības atbalsta sistēma konkrētajā valstīm, kā arī par citiem sektoram saistošiem jautājumiem. Saņemtie aptaujas dati, apkopotā veidā, tiks izmantoti LPA darbā, lai komunikācijā ar Latvijas lemējinstitūcijām sniegtu argumentētu viedokli un piemērus, kā arī ieskicēt pasaules pieredzes praksi. 

     

    Aptauju veic biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”.