• Apstiprināts Integrācijas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sastāvs

    Apstiprināts Integrācijas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sastāvs
    Valdība 9. aprīlī apstiprināja Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu (Integrācijas pamatnostādnes) īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu.


    Integrācijas pamatnostādnes šobrīd paredz konkrētas veicamās darbības divos pamatvirzienos: pilsoniskā sabiedrība un integrācija, un nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa.


    NIPSIPP īstenošanas uzraudzības padomes vadītāja būs kultūras ministre Dace Melbārde. NVO sektoru pārstāvēs - biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā Agnese Lāce un biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore Kristīne Zonberga.


    Līdz ar šo valdības lēmumu atzīts par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2013. gada 30. jūlija rīkojums Nr.349 „Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi.”