• Apkopoti Aktīvo Iedzīvotāju fonda konsultācijās izteikto priekšlikumi

    Pērnā gada 15. novembrī, norisinājās iesaistīto pušu konsultācijas par Aktīvo iedzīvotāju fonda izveidi Latvijā, kuras mērķis bija jau Fonda darbības plānošanas posmā uzklausīt un apkopot nevalstisko organizāciju viedokļus, aicinot apspriest un izteikt priekšlikumus, kā Fonda darbības ietvarā varētu tikt risināti identificētie izaicinājumi nevalstiskajā sektorā un sabiedrībā kopumā.


    Ar iesaistīto pušu konsultāciju kopsavilkuma ziņojumu un diskusiju dokumentu varat iepazīstieties pielikumā.


    Diskusijā izteiktie priekšlikumi tika apkopoti un ņemti par pamatu Fonda programmas detalizētākai izstrādei, ko plānots izstrādāt līdz 2019. gada pavasarim.


    Vēlamies atgādināt, ka pašu aktuālāko informāciju par Aktīvo Iedzīvotāju fondu atradīsiet mājaslapā un sociālo tīklu profilā Facebook.

    Pielikumi