• Alianse projektu ietvaros veicinās pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbību

  Latvijas Pilsoniskā alianse īstenos Kultūras ministrijas projektu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā”. Alianse turpinās būt par Rīgas reģiona resursu centru, kura mērķis ir stiprināt Rīgas reģiona NVO kapacitāti un savstarpējo sadarbību. 
  Gada garumā, projekta ietvaros, Alianse īstenos šādas aktivitātes:
   + tematiskās mācības sektoram;
   + izbraukuma konsultāciju reģionā;
   + e-platformas stiprināšanu;
   + pilsoniskās līdzdalības un starpkultūru dialoga mācības;
   + apmācības mazākumtautību organizācijām;
   + organizēs starpkultūru dialoga pasākumus;
   + rīkos iedzīvotāju forumu un tematiskās diskusijas iedzīvotājiem;
   + nodrošināšanās konsultācijas, kā arī publicitātes pasākumus.