Latvijas pilsoniskā aliance
  • Alianse pievienojas AGNA tīklam

    Latvijas Pilsoniskā alianse šonedēļ tika uzņemta Nacionālo asociāciju afinitātes grupas (AGNA) tīklā. AGNA tīkls apvieno valstu asociācijas un reģionālās platformas no visas pasaules, lai veicinātu lielāku sadarbību pāri valstu un reģionālajām robežām, tostarp jaunus veidus, kā pilsoniskās sabiedrības organizācijām sadarboties savā starpā.


    Pastiprinot cilvēku spēju organizēt, mobilizēt un rīkoties, AGNA izveido nozīmīgas iespējas tīkliem sanākt kopā, lai piedalītos un ietekmētu globālās pārvaldības institūcijas un procesus. AGNA ir pārstāvēta Āfrikā, Āzijā un Klusā okeānā, Eiropā, Latīņamerikā un Karību jūras reģionā, kā arī Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā. Pašlaik AGNA ir 92 locekļi no vairāk nekā 81 valstīm.


    AGNA jaunais piecu gadu (2017 - 2022) mērķis ir risināt jaunās problēmas, ar kurām saskaras tīkls, un turpināt būtisku lomu CIVICUS aliansē, īstenojot savu misiju.