• Alianse īstenos vienu no 46 NVO fonda programmas projektiem

  Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) no maija mēneša ir sākusi  īstenot projektu “Latvijas NVO darbības platformas nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā”, kas ir viens no 46 NVO fonda programmas apstiprinātajiem projektiem. Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, atbalstot aktivitātes iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības procesiem, nodrošinot demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā.


  Līdz pat šī gada oktobra beigām projekta ietvaros Alianse īstenos sekojošas aktivitātes:
  >> nodrošinās Alainses pārstāvju dalību formālās un neformālās sanāksmēs, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses un veicinās sabiedrības līdzdalību;
  >> izstrādās rakstiskus viedokļus par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem, NVO viedokļu apkopojums;
  >> veiks izpēti un informācijas apkopošanu par aktuālajiem tiesību aktu projektiem un tikšanās tematikām;
  >> izstrādās izpēti par sabiedrības līdzdalība problemātiku un risinājumiem, tai skaitā starptautisko prakšu apkopojumu;
  >> sniegs aktuālu un skaidrojošu informāciju par norisēm NVO sektorā un publiskajā pārvaldē Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu sabiedrības informētību par sektoru;
  >> piedalīsies divu dienu pasākumā sarunu festivālā LAMPA;
  >> nodrošinās projekta administrēšanu un publicitāti par projekta aktivitātēm.

  Vairāk par Alianses projektu uzzināsiet šeit.