• Alianse iesniedz priekšlikumus UIN likuma grozījumiem

  23. aprīlī Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar 18 lielākajām sabiedriskā labuma organizācijām sniedza priekšlikumus LR Saeimas finanšu un budžeta komisijai likumprojektam “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”. Priekšlikumus Saeimas Budžeta un finanšu komisija izskatīja un apstiprināja uz trijiem gadiem, no 2020. gada līdz 2022. gadam.


  Tika iesniegti sekojoši priekšlikumi, papildināt likumprojektu ar jaunu 1. pantu šādā redakcijā:
  1. Aizstāt 12. panta pirmās daļas 3. punktā skaitli “75” ar skaitli “85” un skaitli “20” ar skaitli “30”. Attiecīgi precizēt pārējo likumprojekta pantu numerāciju.


  2. Papildināt likumprojektā minēto spēkā stāšanās termiņu, nosakot, ka grozījumi likuma 12. pantā stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.


  Pamatojums: Pašreizējā UIN atbalsta sistēma uzņēmumiem, kas izvēlas ziedot sabiedriskā labuma organizācijām, nav bijusi pietiekama. Informācija no sabiedriskā labuma organizācijām liecina par ievērojamu ziedojumu apjoma kritumu 2018.gadā (kad stājās spēkā jaunā kārtība). Piedāvātais risinājums uzlabo situāciju sabiedriskā labuma organizācijām, atvieglojot ziedojumu piesaisti. Finanšu ministrijas aprēķini (kas balstīti pēdējos pieejamajos – 2017. gada – datos par ziedojumiem) liecina par to, ka minētā grozījuma fiskālā ietekme 2020. gadā būs 2 līdz 4 miljoni eiro gadā. Minētie aprēķini tiks precizēti līdz ar sabiedriskā labuma organizāciju 2018. gada pārskatu datu apstrādi, kas varētu tikt  pabeigta līdz likumprojekta 3. lasījumam.

  Pielikumi