Latvijas pilsoniskā aliance
  • Alianse iesniedz priekšlikumus SLO likuma grozījumiem

    14.martā Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā lielākajām sabiedriskā labuma organizācijām sniedza atzinumu Finanšu ministrijas sagatavotajam likumprojektam Grozījumi likumā Sabiedriskā labuma organizāciju likums un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam.

    Priekšlikumi tika sniegti jautājumos par Sabiedriskā labuma organizāciju mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas ierobežojumus, ziedojumu nodošanu citai organizācijai, vērtspapīriem, Valsts ieņēmumu dienesta atskaitēm, riska vadību, nodokļu parādiem, SLO statusa atņemšanu, administratīvo slogu un SLO komisiju, kā arī papildus konkrētām likuma panta redakcijām tika aicināts precizēt terminu “ziedojums”.
    Priekšlikumu izstrādes procesā iesaistījās 26 lielākās Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas dažādās jomās, kas ikdienā sniedz atbalstu tūkstošiem cilvēku.  Ar pilno priekšlikuma dokumentu variet iepazīties Pielikumā.

    Pielikumi