• Aktualizēts fonda ieviešanas laika plāns

  Saistībā ar izmaiņām sākotnēji plānotajā darbu apjomā, ir aktualizēts Aktīvo iedzīvotāju fonda sagatavošanas un ieviešanas laika plāns – pirmie projektu konkursi biedrībām un nodibinājumiem gaidāmi 2019. gada nogalē/ 2020. gada sākumā.


  2019. gada jūlija beigās plānota vēl viena konsultācija ar biedrībām un nodibinājumiem par konkrētām niansēm programmas ieviešanā, kurās šobrīd ir vairākas konceptuālas izšķiršanās. NVO konsorcijs pirms gala lēmuma pieņemšanas un tā prezentēšanas EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumentu birojam (FIB), vēlas saņemt atgriezenisko saiti no sektora.


  Līdz 2019. gada beigām plānota NVO konsorcija un FIB līguma parakstīšana par programmas ieviešanas modeli Latvijā un tai nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanu un izlietojuma kārtību. Tikai pēc šī līguma parakstīšanas sekos pirmie projektu konkursi.


  Šobrīd, lai sagatavotos līguma parakstīšanai, ciešā sadarbībā ar FIB notiek gan programmas satura, gan finanšu plānošana un saistīto dokumentu izstrāde, kā arī pieredzes apmaiņa ar citu valstu Aktīvo iedzīvotāju fonda administratoriem par programmas uzbūvi un dokumentāciju. Balstoties uz izstrādātajiem dokumentiem un FIB rekomendācijām, donorvalstis (Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) lems par piedāvātā programmas modeļa apstiprinājumu un finansējuma piešķiršanu tās īstenošanai.


  Paldies par pacietību un laba vēlējumiem NVO konsorcijam šajā nozīmīgajā un laikietilpīgajā procesā – mēs ticam, ka rezultāts būs ieguldītā darba vērts!


  Aktīvo iedzīvotāju fonda mājas lapā un Facebook sociāla tīkla profilā interesentiem ir iespēja sekot līdzi informācijai par Fonda aktuālajiem procesiem.