Latvijas pilsoniskā aliance
 • Aktīvie jaunieši aicina iesaistīties un kļūt pilsoniski atbildīgiem

  01.-02.11.2017. biedrība “Apvienība I.K.P.” kampaņas “Mazais 100-gades pilsonis” ietvaros viesojās Salaspils 1.vidusskolā, Salaspils 2 vidusskolā, Ogres ģimnāzijā, Jaunogres vidusskolā un Ikšķiles vidusskolā. Visās skolās biedrība tikās ar 9.-12.klases skolēniem. Tikšanās laikā tika diskutēts par pilsonisko līdzdalību, skolēni stāstīja par savām pieredzēm.
  Visās skolās jaunieši (aptuveni 30%) ir sabiedriski aktīvi un piedalās dažādās pilsoniskajās aktivitātēs ne tikai skolā, bet arī pilsētā - Salaspils jauniešu organizācijā Zibsnis, Ogres jauniešu iniciatīvu centrā Burziņš, Ogres novada jauniešu Domē, biedrībā Creativus, Ogres novada Jaunatnes veselības centrā; Ogres Rotaract Klubā.
  Skolu jaunieši gan piedalās, gan izmanto projektu sniegtās iespējas veicināt ne tikai savas, bet arī līdzcilvēku sabiedriskās aktivitātes, kas stiprina savstarpējo sapratni un gribu līdzdarboties (piem., Ikšķilē jaunieši tika sagatavoti brīvprātīgo jauniešu  atbalsta darbam cilvēkiem ar fiziskās  attīstības traucējumiem).
  Kampaņas “Mazais 100-gades pilsonis” ietvaros, skolēni tika iepazīstināti ar biedrības “Apvienība I.K.P.” brīvprātīgo darbu - nevardarbīgas strīdu risināšanas ar mediācijas starpniecību popularizēšanu skolās. Vairā kā 70% jauniešu atzina, ka šāda veida sabiedriskā aktivitāte kopumā uzlabos skolu mikroklimatu un veicinās atlikušos 70% jauniešu iesaistīties pilsoniskajās aktivitātēs ne tikai vietējā ģeogrāfiskajā teritorijā. 
  Katrā skolā noslēgumā jaunieši atzina, ka šādas aktivitātes ir nepieciešamas, jo tas palīdzēs “nesēdēt malā”, būt atbildīgiem par sevi un veicināt, vismaz sev tuvākās sabiedrības daļas, pilsonisko aktivitāti.

  Kampaņas īstenošana norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” rezultātiem. Finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.