• Aizsācies Alianses 15 jubilejas gads

    2018. gads bija izaicinājumu un sasniegumu pilns gads. No vienas puses Latvijas nevalstiskais sektors saskārās ar nepatīkamām “simtgades dāvanām”, piedzīvojot finansiālu krīzi, un arvien biežāk sastopoties ar publiskās pārvaldes izvairīšanos no kvalitatīva dialoga ar sabiedrības pārstāvjiem, kas rezultējās ar Latvijas demokrātijas reitinga kritumu. No otras puses  - pilsoniskā sabiedrība Latvijā pierādīja briedumu un panāca uzvaras šajos sarežģītajos apstākļos.  Kā vienu no nozīmīgākajām uzvarām vēlos izcelt - turpmāk EEZ/NOR finansēto NVO fondu administrēs pati pilsoniskā sabiedrība.


    Kopumā gribētu teikt, ka 2018. gadā tika ielikti pamati turpmākai sektora izaugsmei un veiksmīgākai sadarbībai ar publisko pārvaldi. Šogad turpināsim darbu pie iesākto iniciatīvu nostiprināšanas un attīstības. Alianse šogad plāno veikt aktivitātes, uzsvaru liekot uz nevalstiskā sektora atpazīstamības un izpratnes veicināšanu sabiedrībā par pilsonisko līdzdalību visos sektoros. Šis būs Latvijas Pilsoniskajai aliansei nozīmīgs gads – 15. jubilejas gads.  


    Novēlu, lai tikko aizsācies gads nes jaunas iespējas, jaunus sasniegumus un nezūdošu tuvāko atbalstu to visu sasniegt!


    Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore