Latvijas pilsoniskā aliance
  • Aicinām piedalīties aptaujā par ziedojumiem

    Lai noskaidrotu NVO viedokli par ziedojumiem, apzinātu, kā un vai nodokļu politikas reforma ir ietekmējusi ziedojumu apjomu, un meklētu optimālo ziedošanas sistēmas modeli, veicam nevalstisko organizāciju aptauju. Aptaujā iegūtā informācija tiks apkopota, izanalizēta, un izmantota, gatavojot priekšlikumus par pašreizējās ziedošanas kārtības pilnveidi, tādēļ aicinām atbildēt uz jautājumiem par ziedojumu situāciju šeit. Šī ir iespēja paust viedokli, kas tiks uzklausīts un izmantots turpmākai situācijas risināšanai.


    Papildus NVO aptaujai veicam arī uzņēmēju anketēšanu, aicinot atbildēt uz jautājumiem par ziedošanas sistēmu Latvijā un, vai jaunais modelis, kas tika izstrādāts nodokļu politikas reformas ietvaros, ietekmēs to ziedošanas motivāciju un ziedojumu apjomu. Aicinām uzņēmējus būt atsaucīgiem un dalīties ar viedokli, kā arī aicinām citas nevalstiskās organizācijas padalīties ar aptaujas anketu, kas pieejama šajā linkā, lai mēs iegūtu pēc iespējas plašāku viedokļu spektru.