Latvijas pilsoniskā aliance
  • Aicinām atsaukties NVO, kas vēlas iesaistīties NTSP, MKK, VSS

    NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir devusi uzticības mandātu mums pārstāvēt Memoranda dalīborganizācijas Nacionālajā Trīspusējās sadarbības padomē (Zaiga Pūce, Ascendum), Ministru kabineta komitejas sēdēs (Ingars Eriņš, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība) un Valsts sekretāru sanāksmēs (Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse).


    Mēs šo uzdevumu uzņemamies ar lielu atbildību un ar gatavību palīdzēt NVO efektīvāk iesaistīties sabiedrības interešu pārstāvībā šajos formātos. Šajā nolūkā papildus NVO sektora horizontālajiem jautājumiem esam gatavi iespēju robežās Jūs informēt un pārstāvēt svarīgos nozaru rīcībpolitikas vai regulējuma jautājumos.


    Tāpēc lūdzam tās NVO, kas vēlas aktīvi iesaistīties NTSP, VSS vai MKK darbā, lai palīdzētu veidot savu biedru interesēm atbilstošu rīcībpolitiku, pieteikties nosūtot e-pastus Zaigai PūceiIngaram Eriņam, un Kristīnei Zonbergai, iekļaujot tajā informāciju par to, kādas jomas un kuri ir prioritārie jautājumi 2019.-2021.gadā, kurus varētu skart VSS, NTSP un MKK darbs. Tā mēs spēsim Jūs laicīgi informēt un iesaistīt jautājumu risināšanā katra šī pārstāvības formāta pieļautajās robežās. Ja sēdēs tiks skarti NVO sektora darbības horizontālie jautājumi, par to ziņosim Latvijas Pilsoniskās alianses informācijas kanālos, lai neviens nebūtu izslēgts no informācijas aprites. Tikai veiksmīga divvirzienu komunikācija mums ļaus darboties ar maksimālu ietekmi un kopējās lietas sajūtu.