Latvijas pilsoniskā aliance
  • Aicinājums sniegt labās prakses piemērus un nākotnes risinājumus

    Jēkabpils NVO resursu centrs informē, ka 2018. gada jūlijā Ņujorkā ANO forumā Latvija ziņos par savu virzību uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu un mūsu nākotnes izaicinājumiem. Ikviena iedzīvotāja viedoklis  ir ļoti svarīgs,  tāpēc tiek aicināti sniegt priekšlikumus par Latvijai aktuālajiem ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem – līdz 2018. gada 8. janvārim. Anketu var atrast šeit.