• Aicina Valdības deklarācijā iekļaut 5 būtiskus punktus demokrātijas stiprināšanai Latvijā

  Šodien, 07. janvārī, Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) nosūtīja Valdības veidotājiem aicinājumu mērķtiecīgi atbalstīt pilsoniskās sabiedrības attīstību, kas cita starpā ir arī valsts drošības jautājums, kā arī nodrošināt kvalitatīvu sabiedrības līdzdalību, kas nodrošina labāku lēmumu pieņemšanu un veicina sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanos.


  LPA vēstulē Ministru prezidenta kandidātu un 13.Saeimas deputātus aicināja Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību iekļaut Valdības apņemšanos īstenot atbalsta aktivitātes nevalstiskajām organizācijām, risinot būtiskākos nevalstiskā sektora problēmjautājumus:


  1.Ieviest jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, lai nodrošinātu mūsdienīgu, dialogu sociāli ekonomiskos jautājumos un līdzdalību visos līmeņos un lēmumu pieņemšanas posmos.


  2.Valstiskā līmenī stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumu, nosakot sadarbības un atbalsta partneri pilsoniskajai sabiedrībai no valsts pārvaldes, kas būs atbildīgs par tās darbību un attīstību.


  3.Īstenot programmu “Nacionālais NVO fonds”, paredzot NVO fondam nepieciešamos papildus resursus vismaz 5 miljonu eiro apmērā valsts pamatbudžetā, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā.


  4.Izstrādāt jaunu ziedošanas sistēmu Latvijā, nodrošinot labvēlīgu tiesisko vidi privātpersonu un juridisko personu motivēšanai ziedot, tai skaitā, izstrādājot ekonomiskos stimulus – Uzņēmuma ienākumu nodokļa un Iedzīvotāju ienākumu nodokļa atlaides par veiktajiem ziedojumiem.


  5.Nodrošināt mehānismu, kurā valsts budžeta finanšu līdzekļi nevalstiskajām organizācijām tiek pārdalīti saskaņā ar politikas plānošanas dokumentiem un balstoties un sabiedrības vajadzībām, ar iepriekš noteiktiem, skaidriem kritērijiem, pārraudzības mehānismiem un nospraustiem rezultatīvajiem rādītājiem, vienlaikus ievērojot vienlīdzības, caurskatāmības un tiesiskās paļāvības principus. Tai skaitā pārskatīt valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu deleģēšanas praksi.


  Latvijā nevalstiskās organizācijas īsteno daudzas sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, kuras neīsteno valsts un pašvaldības iestādes, ne arī biznesa sektors, tādēļ ir neaizstājams spēlētājs tādās nozarēs kā sociālā aprūpe, veselības aprūpes pieejamība, sports, kultūra, izglītība, pilsoniskās sabiedrības attīstība un citas, kas skar simtiem tūkstošu cilvēku dzīves kvalitāti. Tomēr, lai izvairītos no organizētās pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanas un darbības krīzes, kad organizācijas vairs nespēj apmierināt sabiedrības fundamentālas vajadzības tādā apjomā, kāda tā ir nepieciešama, aicinām valdību nodrošināt labvēlīgu tiesisko, politisko un finansiālo vidi.

   

  Pielikumā valdībai izsūtītā vēstule.

  Pielikumi