Latvijas pilsoniskā aliance
 • 2016. gada eLPA darbu bilance

  Pārskatot iepriekšējā gadā veiktās aktivitātes, varam droši apgalvot, ka biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” (turpmāk – eLPA) komanda ir daudz paveikusi. eLPA ir organizējusi vairākus forumus, tādus kā „NVO tehnoloģiju laikmets”, „NVO un Saeimas forums”, „Rīga dimd – iedzīvotāji runā!”, “Ekspertu konsultācija risinājumiem bēgļu uzņemšanai un iekļaušanai Latvijas sabiedrībā”, “Biedrību un nodibinājumu bazārs” un vēl daudzus citus pasākumus, kuros izglītoja sabiedrību un stiprināja NVO kapacitāti.

  Pavasarī eLPA organizēja apmācības „Welcome to the NGO’s sector – we are open”, izglītojošo akciju skolās “Mazais 100-gades pilsonis”, kuras ietvaros 8 Rīgas reģiona pašvaldībās tika izglītoti par pilsonisko aktīvismu 1272 skolēni.

  Visa gada garumā tika izdots e-izdevums „Nesēdi tumsā!”, sociālajos tīklos  tika publicēti 109 marķēti e-padomi, eLPA darbinieki sniedza vairāk kā 200 konsultācijas, apmeklēja aptuveni 200 sanāksmes, kurās pārstāvēja gan NVO, gan arī sabiedrības kopīgās intereses, kā arī sagatavoja un iesniedza 43 oficiālus atzinumus un komentēja virkni nozīmīgus politikas plānošanas dokumentus.

  Kā būtiskākos interešu aizstāvības rezultātus varam minēt:

  • eLPA sadarbībā ar citām NVO panāca, ka tiek atcelti grozījumi likumprojektā “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””;
  • eLPA panāca jautājuma izņemšanu no MK darba kārtības par obligātu prasību biedrību un nodibinājumu valdes locekļiem pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī;
  • eLPA panāca, ka Saeimas Juridiskais birojs sniedz atzinumu, kas nostiprināja NVO tiesības veikt saimniecisko darbību neierobežotā apjomā;
  • eLPA saņēma Eiropas Komisijas apstiprinājumu, ka katra dalībvalsts var lemt, vai NVO publiskajos iepirkumos piešķirt labvēlīgākus nosacījumus.
  • eLPA piedalījās Nacionālā NVO fonda prioritāšu, projekta nolikuma un vērtēšanas kritēriju izstrādē;
  • eLPA turpināja būt Rīgas reģiona resursu centrs, un 2016. gadā Rīgas reģionā piešķīra 24 000 eiro projektiem pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, mazākumtautību sadarbības jomā un mazākumtautību organizāciju, tajā skaitā romu organizāciju atbalstam.


  Papildus interešu aizstāvībai un Latvijas NVO kapacitātes celšanai, eLPA aktīvi darbojās NVO atpazīstamības veidošanā valsts un starptautiskā mērogā, publicējot rakstus Satori, Latvijas vēstnesī, IR blogā, nodrošinot raidījumus krievu valodā LR4 programmā “Doma laukums”, regulāri informējot par aktualitātēm NVO sektorā eLPA sociālajos kontos, kuriem kopumā  ir vairāk kā 3350 sekotāju, izveidojot informatīvi izglītojošu video “Kas ir NVO?”, izveidojot USAID ziņojumu par NVO sektoru – ilgtspējas indekss, sadarbībā ar AmCham Latvija un ASV vēstniecību Latvijā turpināja iniciatīvu «Cilvēku izaugsmei», kā arī eLPA popularizēja Vispasaules NVO dienu un eLPA darbinieki piedalījās pasākumos Eiropā, lai popularizētu Latvijas NVO sasniegumus.

  Šī ir tikai daļa no eLPA 2016.gadā paveikto darbu bilances (skatīt inforgrafiku pielikumā), taču aicinām ieraudzīt to, ka ikdienā ir kāds, kas seko līdzi tam, lai NVO un pilsoniski aktīvi iedzīvotāji ikdienā varētu darīt savu darbu labāk, tādējādi veicinot līdzcilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšanos un labklājību valstī.

  Ja atbalsti eLPA darbību, pievienojies eLPA biedru pulkam, vai arī aicinām atbalstīt eLPA ziedojot, lai mēs varētu turpināt iesākto darbu kvalitatīvā NVO interešu aizstāvībā.